PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

SƠ LƯỢC VỀ NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT - TP. BUÔN MA THUỘT

 

          Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân huyện Cưjút - Tỉnh Đăk Lăk, ngày 29 tháng 8 năm 2000 về việc tách trường THCS Hòa Khánh thành 02 trường; đó là Trường THCS Hòa Khánh A và THCS Hòa Khánh B.

          Năm 2004, khi tỉnh Đăk Nông được thành lập trên cơ sở chia tách tỉnh Đăk Lăk, Cư Jút thuộc Đăk Nông. Cùng thời điểm này, 3 xã Hòa Xuân, Hòa Phú, Hòa Khánh được chuyển trở lại thành phố Buôn Ma Thuột quản lí (có 14 trường học từ Mầm non đến THCS: 02 trường Mầm non, 08 trường Tiểu học, 04 trường THCS). Trên cơ sở đó Phòng GD&ĐT thành phố Buôn Ma Thuột có tờ trình số 30/TT-PGD, ngày 29 tháng 4 năm 2004 về việc đổi tên trường THCS Hòa Khánh B thành trường THCS Đoàn Kết.

          Trường THCS Đoàn Kết - TP. Buôn Ma Thuột được thành lập dựa trên cơ sở và địa điểm của trường Cấp 2 và 3 Trần Phú (thành lập năm 1993) sau khi trường THPT Trần Phú chuyển về địa điểm mới Km 12 Quốc lộ 14 năm 2004.

          Nhà trường tọa lạc tại Quốc lộ 14, thôn 18, xã Hòa Khánh - TP. Buôn Ma Thuột; với diện tích 26.931m². Năm học 2021 - 2022 trường có 11 lớp với tổng số 398 học sinh; Hiện tại Chi bộ 9 đảng viên, 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

 

                                                               Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 8 năm 2021

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                     Lê Văn Chính