Thursday, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Lê Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905214449
  • Email:
   lechinh969@gmail.com
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987034124
  • Email:
   lethanhdk80@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985315627
  • Email:
   nguyentamdk1976@gmail.com
 • Lại Quang Phác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0859007898
  • Email:
   laiquangphac@gmail.com
 • Trần Thị Thu Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988524176
  • Email:
   tranngan.bmtdk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935441511
  • Email:
   hongbmt2211@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0941488824
  • Email:
   nguyenthingochabmt81@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979479927
  • Email:
   tampham.art@gmail.com
 • Hà Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985560954
  • Email:
   thuhuong9e@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0375701372
  • Email:
   doquykienbmt2@gmail.com