Thursday, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Đoàn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công đoàn tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978330839
  • Email:
   ngocha0878@gmail.com
 • Bùi Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939027898
  • Email:
   buithile975@gmail.com
 • Lại Quang Phác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0859007898
  • Email:
   laiquangphac@gmail.com
 • Phạm Thị Lịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934112114
  • Email:
   phamlinh144@gmail.com
 • Nguyễn Thị Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987135025
  • Email:
   nguyenthilong1970@gmail.com
 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968097071
  • Email:
   hienphan1808@gmail.com
 • Lộc Shu Ziên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự Nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918284563
  • Email:
   locshuzienbmt@gmail.com
 • Trần Thị Thu Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tự Nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988524176
  • Email:
   tranngan.bmtdk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0941488824
  • Email:
   nguyenthingochabmt81@gmail.com
 • Hà Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985560954
  • Email:
   thuhuong9e@gmail.com