Sunday, 25/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sp Ngữ văn
  • Điện thoại:
   375701372
  • Email:
   doquykienbmt2@gmail.com
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp Địa lý
  • Điện thoại:
   987034124
  • Email:
   lethanhdk80@gmail.com
 • Đoàn Thị Lệ Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Kế Toán
  • Điện thoại:
   0942362929
  • Email:
   thuyngogialu2014@gmail.com
 • Lê Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sp Anh Văn
  • Điện thoại:
   905214449
  • Email:
   lechinh969@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sp Toán -KT
  • Điện thoại:
   946082211
  • Email:
   hongbmt2211@gmail.com
 • Đặng Thị Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Xã Hội
  • Học hàm, học vị:
   Ngữ văn -KT
  • Điện thoại:
   0367728772
  • Email:
   haiphongbmt@gmail.com
 • Hoàng Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Xã Hội
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sp Anh Văn
  • Điện thoại:
   936511511
  • Email:
   hxuanh@gmail.com
 • Đào Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị - Tổ Trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Ths LLDH VẬT LÝ
  • Điện thoại:
   965435556
  • Email:
   daohuyen.bmt@gmail.com
 • Lâm Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện - Tổ phó Tổ Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Thư viện
  • Điện thoại:
   07668476191
  • Email:
   lamaivan011@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sp Sử
  • Điện thoại:
   0985315627
  • Email:
   nguyentamdk1976@gmail.com
 • Đặng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội- Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sp Nhạc
  • Điện thoại:
   0352909754
  • Email:
   dangthaobmt123@gmail.com
 • Huỳnh T. Mỹ Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học sp Địa lý
  • Điện thoại:
   0919487968
  • Email:
   huynhthimyhuong80@gmail.com