Thứ năm, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375701372
  • Email:
   doquykienbmt2@gmail.com
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987034124
  • Email:
   lethanhdk80@gmail.com
 • Đoàn Thị Lệ Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0942362929
  • Email:
   thuyngogialu2014@gmail.com
 • Lê Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905214449
  • Email:
   lechinh969@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0946082211
  • Email:
   hongbmt2211@gmail.com
 • Đào Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị - Tổ Trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0965435556
  • Email:
   daohuyen.bmt@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979479927
  • Email:
   tampham.art@gmail.com
 • Huỳnh T. Mỹ Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919487968
  • Email:
   huynhthimyhuong80@gmail.com
 • Phạm Huy Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944331709
  • Email:
   phamhuycuong1977@gmail.com
 • Đặng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội- Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0352909754
  • Email:
   dangthaobmt123@gmail.com
 • Lê Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công đoàn Xã hội - Hành chính
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919400707
  • Email:
   lmabmt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985315627
  • Email:
   nguyentamdk1976@gmail.com