Saturday, 20/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenthingochabmt81@gmail.com
 • Trần Thị Thu Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tự Nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tranngan.bmtdk@gmail.com
 • Lộc Shu Ziên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự Nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   locshuzienbmt@gmail.com
 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hienphan1808@gmail.com
 • Nguyễn Thị Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenthilong1970@gmail.com
 • Đoàn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ngocha0878@gmail.com
 • Phạm Thị Lịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phamlinh144@gmail.com
 • Hà Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuhuong9e@gmail.com
 • Lại Quang Phác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   laiquangphac@gmail.com
 • Bùi Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   buithile975@gmail.com