Thursday, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Đào Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị - Tổ Trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Ths LLDH VẬT LÝ
  • Điện thoại:
   0965435556
  • Email:
   daohuyen.bmt@gmail.com
 • Lâm Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện - Tổ phó Tổ Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Thư viện
  • Điện thoại:
   07668476191
  • Email:
   lamaivan011@gmail.com
 • Đoàn Thị Lệ Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Kế Toán
  • Email:
   thuyngogialu2014@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Văn Thư
  • Điện thoại:
   0946032141
  • Email:
   nguyenthinhuongdk@gmail.com
 • Đặng Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y Tế Học Đường
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Điều Dưỡng
  • Điện thoại:
   0382973557
  • Email:
   dangthingocdk@gmail.com
 • Mai Quốc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0379673389
  • Email:
   maiquochung.bmtdk@gmail.
 • Võ Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0974762348
  • Email:
   votai.bmtdk@gmail.com