Thursday, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987034124
  • Email:
   lethanhdk80@gmail.com
 • Hoàng Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Xã Hội
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936511511
  • Email:
   hxuanh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn- Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375701372
  • Email:
   doquykienbmt2@gmail.com
 • Trần Thị Tiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943427676
  • Email:
   trantien1891976@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979479927
  • Email:
   tampham.art@gmail.com
 • Lê Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919400707
  • Email:
   lmabmt@gmail.com
 • Huỳnh Thị Mỹ Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919487968
  • Email:
   huynhthimyhuong80@gmail.com
 • Đặng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội- Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0352909754
  • Email:
   dangthaobmt123@gmail.com
 • Phạm Huy Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944331709
  • Email:
   phamhuycuong1977@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985315627
  • Email:
   nguyentamdk1976@gmail.com
 • Bùi Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0935787891
  • Email:
   buinhuquynh2312@gmail.com