Thursday, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
Phần mềm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 16: ADN
  | Trường THCS Đoàn Kết | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: BÀI 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
  | Trường THCS Đoàn Kết | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: Tiết 18 – BÀI 17 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
  | Trường THCS Đoàn Kết | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: Tiết 30: BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
  | Trường THCS Đoàn Kết | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 49 - QUẦN THỂ SINH VẬT
  | Trường THCS Đoàn Kết | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: BÀI 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  | Trường THCS Đoàn Kết | 120 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 22 – BÀI 21: ĐỘT BIẾN GEN
  | Trường THCS Đoàn Kết | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 52 – BÀI 50: HỆ SINH THÁI
  | Trường THCS Đoàn Kết | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 50 – BÀI 48 - QUẦN THỂ NGƯỜI
  | Trường THCS Đoàn Kết | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HÌNH HỌC 9 - Tiết 29: TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  | Trường THCS Đoàn Kết | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 25
Tháng 10 : 808
Tháng trước : 902
Năm 2021 : 9.976
Năm trước : 20.955
Tổng số : 41.342