Monday, 21/06/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Đoàn Kết
Phần mềm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 16: ADN
  | Trường THCS Đoàn Kết | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: BÀI 11 : PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
  | Trường THCS Đoàn Kết | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: Tiết 18 – BÀI 17 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
  | Trường THCS Đoàn Kết | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: Tiết 30: BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI
  | Trường THCS Đoàn Kết | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 49 - QUẦN THỂ SINH VẬT
  | Trường THCS Đoàn Kết | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: BÀI 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  | Trường THCS Đoàn Kết | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 22 – BÀI 21: ĐỘT BIẾN GEN
  | Trường THCS Đoàn Kết | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 52 – BÀI 50: HỆ SINH THÁI
  | Trường THCS Đoàn Kết | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • SINH HỌC 9: TIẾT 50 – BÀI 48 - QUẦN THỂ NGƯỜI
  | Trường THCS Đoàn Kết | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HÌNH HỌC 9 - Tiết 29: TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  | Trường THCS Đoàn Kết | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 16
Tháng 06 : 522
Tháng trước : 1.052
Năm 2021 : 6.805
Năm trước : 20.955
Tổng số : 38.171